Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonywać przeglądy gazowe?

Jak często należy wykonywać przeglądy gazowe?

Bezpieczeństwo domowników jest priorytetem, dlatego przeglądy gazowe są niezbędnym elementem utrzymania prawidłowego funkcjonowania instalacji gazowej. W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące okresów przeglądów oraz wymagań technicznych. W poniższym artykule dowiesz się, jak często należy wykonywać przeglądy gazowe oraz jakie są konsekwencje zaniedbania tego obowiązku.

Częstotliwość przeglądów gazowych

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy gazowe powinny być wykonywane co najmniej raz na 2 lata. W przypadku instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej, okres ten skraca się do 12 miesięcy. Przegląd powinien obejmować kontrolę szczelności instalacji, sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i armatury gazowej oraz pomiar ciśnienia. Wykonanie przeglądu powinno być powierzone specjalistycznej firmie posiadającej stosowne uprawnienia, takiej jak np. firma oferująca przeglądy gazowe w Oleśnicy.

Właściciel instalacji gazowej ma obowiązek dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie oraz regularne przeglądy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, właściciel powinien bezzwłocznie zgłosić je do odpowiedniej firmy zajmującej się przeglądami gazowymi lub do dostawcy gazu.

Konsekwencje zaniedbania przeglądów gazowych

Zaniedbanie obowiązku regularnych przeglądów gazowych może prowadzić do poważnych konsekwencji. W pierwszej kolejności, niewykonanie przeglądu jest naruszeniem prawa i może skutkować nałożeniem na właściciela kary finansowej. Co więcej, w przypadku wystąpienia awarii instalacji gazowej spowodowanej brakiem kontroli, właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Najważniejszym aspektem jest jednak bezpieczeństwo domowników – niekontrolowane instalacje gazowe mogą prowadzić do poważnych wypadków, takich jak eksplozje czy zaczadzenia.

Jak wybrać firmę wykonującą przeglądy gazowe w Oleśnicy?

Wybór odpowiedniej firmy wykonującej przeglądy gazowe w Oleśnicy jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania instalacji. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na doświadczenie i uprawnienia firmy, a także na opinie innych klientów. Warto również sprawdzić, czy firma oferuje kompleksowe usługi, takie jak naprawa ewentualnych usterek czy doradztwo techniczne. Pamiętajmy, że regularne przeglądy gazowe są nie tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów, ale przede wszystkim gwarancją bezpieczeństwa naszych bliskich.