Artykuł sponsorowany

Kiedy istnieje potrzeba tłumaczenia aktów notarialnych?

Kiedy istnieje potrzeba tłumaczenia aktów notarialnych?

Tłumaczenie aktów notarialnych może być niezbędne w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy dokumenty te są wymagane przez instytucje zagraniczne lub w przypadku transakcji międzynarodowych. Warto zatem wiedzieć, kiedy tłumaczenie jest konieczne i jakie są zasady tego procesu.

Obowiązek tłumaczenia aktów notarialnych

W przypadku, gdy polski akt notarialny ma być przedstawiony instytucjom zagranicznym, często wymagane jest jego tłumaczenie na język obcy. Taka sytuacja może wystąpić na przykład podczas zakupu nieruchomości za granicą, spadku z zagranicy, czy też zawarcia umowy międzynarodowej. W takich przypadkach tłumaczenie aktu notarialnego musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, który posiada uprawnienia do tłumaczenia dokumentów o charakterze urzędowym.

Zasady tłumaczenia aktów notarialnych

Tłumaczenie aktów notarialnych musi być dokładne i zgodne z oryginałem, ponieważ błędy w tłumaczeniu mogą prowadzić do nieporozumień i problemów prawnych. Tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny za wierność i rzetelność tłumaczenia, a jego podpis i pieczęć gwarantują autentyczność tłumaczonego dokumentu. W przypadku tłumaczenia aktów notarialnych, tłumacz przysięgły musi również uwzględnić wszelkie specyficzne terminy prawne oraz zachować oryginalny układ i strukturę dokumentu.

Tłumaczenie aktów notarialnych a apostille

W sytuacji, gdy akt notarialny ma być użyty w kraju będącym stroną Konwencji haskiej z 1965 roku, oprócz tłumaczenia może być wymagane również umieszczenie na dokumencie tzw. apostille. Apostille to specjalna pieczęć, która potwierdza autentyczność podpisu osoby wystawiającej dokument oraz uprawnienia tej osoby do wystawienia takiego dokumentu. W Polsce apostille może wydać właściwy Ministerstwo Sprawiedliwości lub sąd rejonowy.

Koszty i czas realizacji tłumaczenia aktów notarialnych

Koszt tłumaczenia aktu notarialnego zależy od wielu czynników, takich jak język, objętość tekstu oraz stopień skomplikowania dokumentu. Ceny za tłumaczenie przysięgłe ustalane są indywidualnie przez każdego tłumacza, jednak istnieją pewne minimalne stawki ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czas realizacji tłumaczenia zależy od terminów dostępnych u tłumacza przysięgłego oraz od ilości stron dokumentu. Warto zatem wcześniej skonsultować się z tłumaczem w celu ustalenia szczegółów dotyczących kosztów i czasu realizacji.